Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

Binnenkort maken we een nieuwe cursusdatum bekend.

E-learning  Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT):
De online cursus die u stap voor stap begeleidt naar succes

 • Komt het werk binnen uw organisatie vaak op dezelfde schouders terecht?
 • Heeft uw stichting of vereniging een tekort aan vrijwilligers?
 • Wilt u in een korte periode het imago rondom het vrijwilligerswerk binnen uw organisatie verbeteren?
 • Vindt u dat vrijwilligerswerk vanzelfsprekend moet zijn?
 • Wilt u graag gestructureerd stap voor stap aan de slag?
 • Is resultaat belangrijk?

Tijdens deze online cursus bereidt u stap voor stap een succesvolle wervingsactie voor. Dit doet u niet alleen, maar samen met een werkgroep binnen uw organisatie. De online coach kijkt voortdurend met u mee en ondersteunt gedurende het hele traject. Daarnaast staan u en uw collega's op het e-learning platform in contact met andere stichtingen en verenigingen, zodat u kennis kunt delen.        

Tijdens een startbijeenkomt wordt het gebruik van het e-learning systeem uitgelegd.
Locatie: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag
Tijd: 19.30 - 22.00 uur

Na afloop van deze cursus heeft u het volgende geleerd en uitgevoerd:

 • Wie er actief als vrijwilliger binnen uw stichting of vereniging is;
 • Welke taken er zijn en hoeveel tijd deze taken vergen;
 • Hoe u door middel van een campagne het imago rondom vrijwilligerswerk verbetert;
 • Hoe u mensen persoonlijk benadert om zich in te zetten voor uw organisatie;
 • Hoe u vrijwilligers behoudt.


Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor vrijwilligers en bestuursleden van stichtingen en verenigingen die in potentie met succes een aanvraag bij Fonds 1818 kunnen indienen. Fonds 1818 doneert alleen projecten die ten goede komen aan de bewoners in de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en de Bollenstreek. Per organisatie laten wij één deelnemer toe.

Hoe werkt het?
U kunt zich alleen via deze website inschrijven. Binnen twee weken hoort u per mail of u tot de cursus bent toegelaten.
Deze cursus bieden wij u gratis aan. Wanneer u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een vervanger laten deelnemen aan de workshop. Tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de workshop kunt u zich kostenloos afmelden. Meldt u zich later of niet af, dan brengen wij u ongeacht de reden € 30,- in rekening voor de gemaakte kosten.

 

 

U bent hier

Deel met: