Een tweejaarlijkse lezingencyclus die steeds de brede maatschappelijke betekenis van filantropie tot onderwerp zal hebben. Op 25 oktober 2018 wordt de lezing verzorgd door Aart Jan de Geus, voorzitter van het college van bestuur van de Bertelsmann Stiftung en oud-minister van SZW.

Aart Jan de Geus - spreker Rien van Gendtlezing 2018
Rien van Gendtlezing 2016

Rien Van Gendtlezing

Spreker: Aart Jan de Geus 
Datum: Donderdag 25 oktober 2018
Locatie: Grote Kerk in Den Haag

De tweede Rien Van Gendtlezing wordt verzorgd door Aart Jan de Geus,voorzitter van het college van bestuur van de Bertelsmann Stiftung en oud-minister van SZW.

Thema van de lezing: Filantropie in beweging
Om blijvende impact te bewerkstelligen, houden filantropische organisaties meer en meer rekening met de politieke context. Tegelijkertijd zetten autocratische ontwikkelingen de vrijheid van de filantropische sector onder druk.

Om de belangrijke rol van Rien van Gendt in de nationale en internationale filantropische sector te benadrukken organiseert Fonds 1818 tweejaarlijks de Rien van Gendtlezing. Van Gendt was negen jaar bestuurslid van het Haagse vermogensfonds. Hij speelde een leidende rol bij het moderniseren en meer duurzaam maken van het beleggingsbeleid van Fonds 1818. Onder meer is onder zijn leiding besloten tot het starten van een nieuwe beleggingscategorie: maatschappelijk relevante investeringen. Zowel nationaal als internationaal is Rien van Gendt een van de leidende personen binnen de filantropische sector.

 

U bent hier

Deel met: